Drukāt

Cessna 172N Īpašības

Modifikācija Cessna 172N
Spārnu vēziens, m 10.97
Lidmašīnas garums, m 8
Lidmašīnas augstums, m 2.7
Spārna laukums, m2 16.30

Cessna 150M dimension

Tukšas lidmašīnas svars, kg 649 kg
Maksimālais pacelšanās svars 1035 kg
Dzinēja tips Lycoming O320H2AD
Jauda, kW 1 х 160
Maksimālais ātrums, km/st. 232
Kreisēšanas ātrums, km/st 226
Ekonomiskais ātrums, km/st 213
Praktiskais tālums, km 1166
Maksimālais pacelšanās ātrums, m/min 235
Praktiskie griesti, m 4328
Ekipāža, cilv. 1
Lietderīgā slodze: 3 cilveku un bagažs
Izmantojamā degviela: 100LL (AVGAS)
Maksimālais degvielas daudzums: 43 U.S Gallons (162 litri)
Vidējais lidojuma laiks: 4.3 stunda
Izmantojamā eļļa:: Aeroshell 50215

Atrums/Pateriņš

Pressure Alt RPM 20° BELOW ISA
KTAS/GPH
ISA TEMP
KTAS/GPH
20° ABOVE ISA
KTAS/GPH
2000 2400
2300
2200
2100
111/8.0
106/7.1
101/6.3
95/5.8
111/7.5
105/6.7
100/6.1
94/5.6
110/7.1
105/6.3
99/5.8
93/5.4
4000 2400
2300
2200
2100
111/7.6
105/6.8
100/6.1
94/5.6
110/7.1
105/6.4
99/5.9
93/5.5
109/6.7
104/6.1
98/5.7
92/5.3
6000 2500
2400

2300
2200
116/8.1
110/7.2

105/6.5
99/5.9
115/7.6
109/6.8

104/6.2
98/5.7
114/7.1
109/6.4
103/5.9
97/5.5
8000 2600
2500
2400

2300
120/8.6
115/7.7
110/6.9

104/6.2
120/8.0
114/7.2
109/6.5

103/6.0
119/7.5
113/6.8

108/6.2
102/5.8

1 KTAS = 1.852 km/h
1 GPH = 3.79 litres

Скорости

Takeoff:
Normal Climb Out - 70-80 KIAS (129 - 148 km/h)
Short Field Takeoff, Flaps UP, Speed at 50 Feet - 59 KIAS (109 km/h)

Enroute Climb:
Normal - 75-85 KIAS (138 - 157 km/h)
Best Rate of Climb, Sea Level - 73 KIAS (135 km/h)
Best Angle of Climb, Sea Level - 59 KIAS (109 km/h)

Landing Approach:
Normal Approach, Flaps Up - 60-70 KIAS (110-129 km/h)
Normal Approach, Flaps 40° - 55-65 KIAS (101-120 km/h)
Short Field Approach, Flaps 40° - 60 KIAS (111 km/h)

Go-around:
Maximum Power, Flaps 20° - 55 KIAS (101 km/h)

Maximum Crosswind:
Takeoff - 15 knots (7.7 m/s)
Landing - 15 knots (7.7 m/s)
SPEED KIAS KM/H REMARKS
Vne Never Exceed Speed 160 296 Do not exceed this speed in any operation
Vno Maximum Structural
Cruising Speed
128 237 Do not exceed this speed expect in smooth air
Va Maneuvering Speed:
2300 Pounds
1950 Pounds
1600 Pounds
97
89
80
180
165
148
Do not make full or abrupt contorl movements above this speed
Vfe Maximum Flap Extended Speed: 85 157 Do not exceed this speed with flaps down

White Arc: 41 - 85 (76 - 157 km/h) Full Flap Operating Range. Lower limit is maximum weight Vso in landing configuration. Upper limit is maximum speed permissible with flaps extended.

Green Arc: 47 - 128 (87 - 237 km/h) Normal Operating Range. Lower limit is maximum weight Vg at most forward C.G. with flaps retracted. Upper limit is maximum structural cruising speed.

Yellow Arc: 128 - 160 (200 - 296 km/h) Operations must be conducted with caution and only in smooth air

Red Line: 160 (296 km/h) Maximum speed for all operations


For Pilot's

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09