Drukāt

Lidmašīnas informācija

Modifikācija Cessna 150M
Spārnu vēziens, m 10.2
Lidmašīnas garums, m 7.04
Lidmašīnas augstums, m 2.6
Spārna laukums, m2 14.80

Cessna 150M dimension

Tukšas lidmašīnas svars, kg 447 kg
Maksimālais pacelšanās svars 681 kg
Dzinēja tips Lycoming O320H2AD
Jauda, kW 1 х 100
Maksimālais ātrums, km/st. 200
Kreisēšanas ātrums, km/st. 196
Ekonomiskais ātrums, km/st 153
Praktiskais tālums, km 1361
Praktiskais tālums, km< 563
Maksimālais pacelšanās ātrums, m/min 195
Praktiskie griesti, m 4663
Ekipāža 1
Lietderīgā slodze: 1 pasažiers un 25 kg
Izmantojamā degviela: 98 (MOGAS) un 100LL (AVGAS)
Maksimālais degvielas daudzums: 22.5 U.S Gallons (85 litrus)
Vidējais lidojuma laiks: 3.3 st
Izmantojamā eļļa:: Aeroshell 50215

Ātrums/Patēriņš

Pressure Alt RPM 20° BELOW ISA
KTAS/GPH
ISA TEMP
KTAS/GPH
20° ABOVE ISA
KTAS/GPH
2000 2400
2300
2200
92/4.7
87/4.1
83/3.7
91/4.3
87/3.9
82/3.5
91/4.1
86/3.7
81/3.3
4000 2400
2300
2200
91/4.4
87/3.9
82/3.5
91/4.1
86/3.7
81/3.3
90/3.9
85/3.5
80/3.2
6000 2500
2400

2300
95/4.4
91/4.2

86/3.7
95/4.3
90/3.9

85/3.5
94/4.1
89/3.7
84/3.4
8000 2500
2400

2300
95/4.4
90/4.0

85/3.6
94/4.1
89/3.7

84/3.4
93/3.9
88/3.5
82/3.2

1 KTAS = 1.852 km/h
1 GPH = 3.79 litres

Ātrumi

Takeoff:
Normal Climb Out - 60-70 KIAS (110-129 km/h)
Climb:
Normal - 65-75 KIAS (120 - 139 km/h)
Best Rate of Climb, Sea Level - 68 KIAS (126 km/h)
Best Angle of Climb - 56 KIAS (103 km/h)
Landing:
Normal Approach, Flaps Up - 60-70 KIAS (110-129 km/h)
Normal Approach, Flaps 40° - 50-60 KIAS (92-110 km/h)
Short Field Approach, Flaps 40° - 52 KIAS (96 km/h)
Maximum Crosswind:
Takeoff - 13 knots (6.7 m/s)
Landing - 13 knots (6.7 m/s)
SPEED KIAS KM/H REMARKS
Vne Never Exceed Speed 141 261 Do not exceed this speed in any operation
Vno Maximum Structural
Cruising Speed
107 200 Do not exceed this speed expect in smooth air
Va Maneuvering Speed:
1600 Pounds
1450 Pounds
1300 Pounds
97
93
88
180
172
163
Do not make full or abrupt contorl movements above this speed
Vfe Maximum Flap Extended Speed: 85 157 Do not exceed this speed with flaps down

White Arc: 42 - 85 (78 - 157 km/h) Full Flap Operating Range. Lower limit is maximum weight Vso in landing configuration. Upper limit is maximum speed permissible with flaps extended.

Green Arc: 47 - 107 (87 - 200 km/h) Normal Operating Range. Lower limit is maximum weight Vg at most forward C.G. with flaps retracted. Upper limit is maximum structural cruising speed.

Yellow Arc: 107 - 141 (200 - 260 km/h) Operations must be conducted with caution and only in smooth air

Red Line: 141 (260 km/h) Maximum speed for all operations


For Pilot's

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09
 • Icon 09